Kế hoạch đưa sinh viên học chuyển tiếp giai đoạn 2 đợt tháng 9/2016

Viện INCRETI thông báo đến các bạn "Kế hoạch đưa sinh viên học chuyển tiếp giai đoạn 2 đợt tháng 9/2016". Sinh viên theo dõi và thực hiện theo các mốc thời gian trong kế hoạch.

 Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng.

Related Articles