Lịch thi giữa kỳ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Viện INCRETI thông báo đến sinh viên chương trình liên kết quốc tế lịch thi giữa kỳ học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Sinh viên xem lịch chi tiết tại đây.

Trân trọng.