Lịch thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Viện INCRETI thông báo đến sinh viên chương trình liên kết quốc tế lịch thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2016-2017.

 Sinh viên xem lịch chi tiết tại đây .

*Ghi chú: Danh sách thi sẽ có trước ngày thi 2 ngày. Sinh viên theo dõi trên hệ thống thông tin để cập nhật danh sách thi.