Lịch thi giữa kỳ học kỳ 1 năm học 2017-2018 (áp dụng cho khóa ts từ năm 2016 trở về trước)

Viện INCRETI thông báo đến sinh viên chương trình liên kết quốc tế lịch thi giữa kỳ học kỳ 1 năm học 2017-2018 (áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước).

 Sinh viên xem lịch chi tiết tại đây.

*Ghi chú: Danh sách thi sẽ có trước ngày thi 2 ngày. Sinh viên theo dõi trên hệ thống thông tin để cập nhật danh sách thi.