Lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh đợt 1 học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (áp dụng cho khóa ts năm 2016 trở về trước)

Viện INCRETI thông báo đến sinh viên chương trình liên kết quốc tế Lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh đợt 1 học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (áp dụng cho khóa ts năm 2016 trở về trước).

 Sinh viên xem lịch chi tiết tại đây.