Lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh đợt 1 học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (áp dụng cho khóa ts năm 2017)

Viện INCRETI thông báo đến sinh viên chương trình liên kết quốc tế Lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh đợt 1 học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (áp dụng cho khóa ts năm 2017 ).

  Sinh viên xem lịch chi tiết tại đây.