Lịch thi cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2017-2018 khóa ts 2016 trở về trước

Created: 20 November 2017

Viện INCRETI thông báo đến sinh viên chương trình liên kết quốc tế lịch thi cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2017-2018.

- Lịch thi các môn học chung với tiêu chuẩn, Chất lượng cao: xem tại đây

- Lịch thi các môn chương trình liên kết: xem tại đây

*Ghi chú: Danh sách thi sẽ có trước ngày thi 2 ngày. Sinh viên theo dõi trên hệ thống thông tin để cập nhật danh sách thi.