Lịch thi cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2017-2018 khóa ts 2017

Created: 27 November 2017

Viện INCRETI thông báo đến sinh viên chương trình liên kết quốc tế lịch thi cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2017-2018.

 Sinh viên xem chi tiết tại đây

*Ghi chú: Danh sách thi sẽ có trước ngày thi 2 ngày. Sinh viên theo dõi trên hệ thống thông tin, mục thông báo Viện INCRETI để cập nhật danh sách thi.