Lịch thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2017-2018

Viện INCRETI thông báo đến sinh viên chương trình liên kết quốc tế lịch thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Sinh viên xem lịch chi tiết tại đây.

Trân trọng.