Thông báo lịch thi và danh sách thi chứng chỉ MOS quốc tế đợt tháng 6/2018

Viện INCRETI gửi đến sinh viên lịch thi và danh sách thi chứng chỉ MOS quốc tế đợt tháng 6/2018.

Sinh viên xem chi tiết thông tin tại đây: Lịch thi, Danh sách thi.