Lịch thi kết thúc các học phần tiếng anh học kỳ 2 năm học 2015-2016 (đợt 2)

Viện INCRETI gửi đến các bạn sinh viên lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh (đợt 2) học kỳ 2 năm học 2015-2016.

Read more...
 

Danh sách thi giữa kỳ học kỳ 2 năm học 2015-2016

Viện INCRETI gửi đến các bạn sinh viên danh sách thi giữa kỳ học kỳ 2 năm học 2015-2016.

Read more...
 

Lịch thi môn ELECTRICAL MEASUREMENT

Viện INCRETI thông báo đến các bạn sinh viên lớp 140F0410 lịch thi môn Electrical Measurement.

Read more...
 

Lịch thi giữa kỳ học kỳ 2 năm học 2015-2016

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo đến các bạn sinh viên lịch thi giữa kỳ học kỳ 2 năm học 2015-2016.

Read more...
 

Lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh học kỳ 2 năm học 2015-2016 (đợt 1)

Viện INCRETI gửi đến các bạn sinh viên chương trình liên kết quốc tế tuyển sinh năm 2015 lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh học kỳ 2 năm học 2015-2016 (đợt 1).

Read more...
 

Related Articles