Form

1. Đơn đề nghị hoãn thi: download

2. Đơn đề nghị dự thi: download

3. Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời: download

4. Đơn đề nghị thôi học: download  + giấy xác nhận: download

5. Đơn đề nghị nhập học lại (sau khi nghỉ học tạm thời): download

6. Đơn đề nghị phúc khảo bài thi: download

7. Đơn đề nghị cấp bảng điểm: download

8. Đơn đề nghị miễn/chuyển điểm các học phần: download

9. Đơn đề nghị miễn học anh văn giao tiếpdownload

 

 

Related Articles