Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017 dành cho khóa tuyển sinh năm 2016

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo đến các bạn sinh viên Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 dành cho khóa tuyển sinh năm 2016.

Sinh viên xem thông tin chi tiết tại đây