Thời khóa biểu các học phần tiếng anh đợt 1 trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Viện INCRETI gửi đến các bạn sinh viên thời khóa biểu các học phần tiếng Anh đợt 1 năm học 2016 - 2017.

 Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây và trong hệ thống thông tin sinh viên để biết lịch học.