Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo đến các bạn sinh viên Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016 - 2017.

Sinh viên xem thông tin chi tiết tại đây .