Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 (áp dụng cho khóa ts 2017)

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo đến các bạn sinh viên Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2017.

 

 

Sinh viên xem thông tin chi tiết tại đây.