Thời khóa biểu các học phần tiếng anh đợt 1 trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2016 trở về trước)

Viện INCRETI gửi đến các bạn sinh viên Thời khóa biểu các học phần tiếng anh đợt 1 trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2016 trở về trước.

 Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây và trong hệ thống thông tin sinh viên để biết lịch học.