Thời khóa biểu các học phần tiếng anh đợt 1 trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2017)

Viện INCRETI gửi đến các bạn sinh viên Thời khóa biểu các học phần tiếng anh đợt 1 trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2017.

 

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây và trong hệ thống thông tin sinh viên để biết lịch học.