Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2017-2018

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo đến các bạn sinh viên Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2017 - 2018.

Sinh viên xem thông tin chi tiết tại đây.